Fra projektidé til resultat

AM de Visser hjælper både organisationer, foreninger og virksomheder med at skaffe finansiering til deres udviklingsprojekter.
En vigtig del af processen er som regel også at udvikle og skærpe projekt-ideen.
Jeg hjælper hele vejen, hvis I ønsker det, og følger projektet til dørs med afrapportering og projektregnskab.

Jeg kan bidrage med...

Før projektet sættes i gang

  • Projektvurdering – og udvikling af jeres projektidé
  • Oversigt over de fonde og puljer, som er aktuelle at søge til jeres projekt
  • En fundraising plan; hvilke fonde og puljer søges til hvad – og hvornår
  • Indhentelse af interessetilkendegivelser
  • Vejledning vedr. projektorganisering og partnerskabsaftaler samt evaluering af projektet
  • Udarbejdelse af skriftligt ansøgningsmateriale og projektbudget

Når projektet skal gennemføres

  • Vejledning vedr. overholdelse af tilsagnsvilkår
  • Værktøjer til projektadministration, projektledelse og evaluering
  • Hjælp til at indhente rateudbetalinger

Når projektet skal afsluttes

  • Udarbejdelse af projektregnskab og afrapportering

Det hele foregår i tæt samarbejde og sparring med jer som projektholder. Jeg samarbejder desuden med et netværk af dygtige og erfarne kollegaer, som kan inddrages efter behov. Mine kunder får også glæde af mit brede netværk i forhold til at finde aktuelle projekt-partnere eller indhente interessetilkendegivelser.